Základní škola - ScioŠkola Brno Trnitá

Zahájili jsme svoji činnost prvním školním dnem v pondělí 4. 9. 2023 a fungujeme!

Text pod odkazy níže popisuje postup zápisů a přestupu do naší školy.  V tuto chvíli přijímáme žáky od 1. do 6. třídy.

Zápis do 1. třídyZápis do přípravné třídy

Přestup do 1. - 7. třídy

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

Měsíční školné: 8 800 Kč

Platí se pouze 10 měsíců, tj. září až červen.
Zahrnuje školu, družinu i klub.
Nezahrnuje náklady na stravu a na akce mimo školu.

Od 01.09.2024 se bude školné navyšovat na 94.000 Kč ročně.

Nadační fond ScioŠkol

klub a družina

Začínáme ranním klubem od 7:30 do ranního kruhu v 8:30. Odpolední družina je pak do 16:30. Výjimkou jsou čtvrteční expediční dny, kdy se všechny děti vrací zpět do školy v 16:00. 

V rámci klubu (jak říkáme družině) si děti vybírají z aktivit venku i uvnitř. Klademe důraz na dostatek prostoru pro svobodnou hru. Samozřejmostí je pak i klidová zóna pro ty, kteří chtějí mít více prostoru sami pro sebe.

 

stravování

Obědy nám dodává Zdravý Restaurant Vitalité. Máme vlastní výdejnu, kde je prostor pro více než 60 strávníků. Cena za jeden oběd je 55 Kč a děti si vybírají na týden dopředu. Důraz klademe na zdravé stravování, bez použití náhražek, instantních směsí, aditiv, barviv a konzervačních látek.

Co dál můžete na
ScioŠkole očekávat

 • MALÉ TŘÍDY - Při třiceti dětech ve třídě je velmi obtížné pracovat jinak než frontální výukou. U nás jsou třídy menší, v případě potřeby zvyšujeme počet průvodců ve třídě.
 • MULTIROČNÍKOVÉ skupiny - Děti podle potřeby rozdělujeme do víceročníkových skupin, tak aby se starší učili společně s mladšími.
 • RESPEKT K TEMPU A POTŘEBÁM DÍTĚTE - V maximální možné míře vytváříme pro každé dítě podmínky, v kterých se bude cítit komfortně.
 • VÝUKA MATEMATIKY PODLE HEJNÉHO METODY - Přístup profesora Hejného učí matematiku pro život, ne abstraktní rovnice.
 • ANGLIČTINA OD 1. TŘÍDY - Bez angličtiny se v budoucnu neobejdeme. V hodinách angličtiny se u nás mluví převážně anglicky.
 • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU - Neustále hledáme příležitosti, jak v rámci různých projektů vystoupit mimo školní zdi.

Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

 • ZNÁMKY - Hodnotíme slovně a důraz klademe na sebehodnocení.
 • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ - Domů si někdy děti nosívají týdenní práci - kterou zvládnou převážně samy - z důvodu procvičení a plánování - od 4. třídy výše a pouze v matematice. Mají prostor si tuto práci udělat už ve škole i s dopomocí průvodce. Děti se speciálními potřebami procvičují někdy doma po dohodě speciálního pedagoga s rodiči.
 • BIFLOVÁNÍ - Znalosti se snadno zapomenou. A dneska i najdou na internetu, když ovšem víte jak. Zaměřujeme se proto na to, aby si děti základní věci jako pravopis zvnitřnily a naučily do hloubky. Daní za to je skutečnost, že možná nikdy neuslyší o ruchovcích, a nedostanou tak možnost informace o nich vytěsnit lumírovci.
 • POUZE ZÁBAVU - Děti se někdy učí formou hry, ta dává smysl v kontextu aktivit a utužuje skupinu. Zároveň vedeme děti k tomu, aby vykračovaly ze své komfortní zóny učení a poznávaly tak nové věci a trénovaly dovednosti.
 • 45MINUTOVÉ HODINY A ZVONĚNÍ - Učíme v blocích, které dávají smysl. Přestávka nebo konec lekce nastává  okamžiku, kdy opadá pozornost a další práce nedává smysl..
 •  ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY - Samostatně vyčleněné hodiny mají především čeština, matematika a angličtina – u nich to totiž dává smysl. Ostatní obory se různě prolínají celým vzdělávacím procesem, zejména praktickými projekty v rámci předmětu Svět v souvislostech.

Jak to na ScioŠkolách běžně chodí?

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA / KLUB

Děti si mohou vybírat z nabídky aktivit – kroužků, kterým říkáme "zájmovky".  Některé kroužky můžou vést i děti. Aktivity nabízejí dětem “klubáci” – lidé se zkušenostmi s prací a vztahy s dětmi různého věku. Samozřejmostí je i klidová zóna pro ty, kteří chtějí odpočívat nebo si číst.

PŘEDMĚTY

Z klasických předmětů máme zachovaný český jazyk, matematiku, anglický jazyk a tělocvik. V těchto předmětech děti fungují ve dvojročích nebo ve trojročích. Propojení ostatních předmětů v jeden předmět, svět v souvislostech, umožňuje žákům pohlížet na svět a lidskou společnost více globálně. Matematické dovednosti si děti osvojují s výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného. V českém jazyce uplatňujeme tvůrčí psaní a rozvíjíme  především komunikační dovednosti. Anglický jazyk je více zaměřen na ústní komunikaci. Nelpíme tolik na znalosti gramatiky, protože naším cílem je domluvit se a nebát se jazyk používat.

SHROMÁŽDĚNÍ

Jednou týdně se scházíme na školním shromáždění, kde vytváříme společný prostor pro bezpečné vyjádření svých potřeb, názorů, podnětů ke změnám, nesouhlasů s otázkami týkajícími se školy či vztahů ve škole. Ustanovujeme si zde nová pravidla či nefungující pravidla měníme. Je to i místo, kde řešíme stížnosti a máme právo hlasovat. Každý hlas má stejnou váhu bez ohledu na věk. 

PROJEKTY

Kromě klasických předmětů máme jeden speciální s názvem Svět v souvislostech, kde využíváme projektů k rozvíjení klíčových kompetencí. Jejich délka je zpravidla 3 týdny, kdy dochází k jejich zhodnocení a prezentování v kolejích. Projekty nevnímáme pouze z pohledu klasického projektového vyučování, kdy je třeba dojít k nějakému konkrétnímu cíli, něco vytvořit. Někdy je i cesta naším cílem. A tak zkoumáme, bádáme, hrajeme si a experimentujeme, abychom na našem konci došli k další otázce, na kterou neznáme odpověď.